Interim Management

Wanneer Interim Management?

Een interim directeur in de school? Het komt in het basisonderwijs steeds vaker voor. Als overgangsfase naar een nieuwe directeur of om de veranderingen in gang te zetten.

Het mes kan voor besturen aan twee kanten snijden. Enerzijds bied ik u een oplossing voor een accuut managementprobleem en zorg ik voor rust en continuïteit, anderzijds werk ik met het oog op de toekomst aan een structurele verbetering van de situatie.

Ik zie het interim management niet als een alledaagse bezigheid, maar als een uniek project.

Werkwijze

Een perfecte match tussen opdrachtgever en interimmanager is de sleutel tot succes. Over interim management mogen geen misverstanden bestaan. Daarom is een gerichte intake van belang. Opdrachtgever en Van Schanke Facility & Interim management moeten helderheid hebben over elkaars bedoelingen en mogelijkheden.

De werkwijze van Van Schanke Facility & Interim management bestaat uit een aantal stappen:

1. Een intake waarin duidelijk wordt wat de problematiek is op de school en in welke context de interimmanager gaat werken.

2. Bij wederzijds vertrouwen worden de afspraken afgestemd met de opdrachtgever op hoofdlijnen en contractueel vastgelegd. Vervolgens start ik met de werkzaamheden.

3. Na ongeveer een maand geef ik aan wat de gedetailleerde analyse is van de problematiek en een mogelijke aanpak. Met de opdrachtgever wordt de onderbouwde aanpak definitief gemaakt.

4. Evaluatie en terugblik op het proces.

Ik houd de opdrachtgever op de hoogte door tussentijdse rapportages en regelmatig overleg. Ik zorg ervoor dat de school verder kan met datgene wat door mij in gang is gezet. Ik zorg niet alleen voor een goed eindresultaat, maar biedt desgewenst in een vervolgtraject incidentele begeleiding om het proces nog enige tijd te ondersteunen.

Thanks for sending your message! We will get back to you shortly.

There was a problem sending your message. Please try again.

Please complete all the fields in the form before sending.

Wilt u mij mailen?

Mijn contactgegevens

  • Sophiapromenade 98, H.I.A
  • 06 517 652 32
  • hvs@vanschanke.nl

Copyright 2019, EVS Productions